pondělí 24. června 2013

Den otevřených dveří

Jak jsme měli dveře otevřené...

Dne 10. 6. 2013 se ve školní družině konal Den otevřených dveří. Paní vychovatelky si spolu s dětmi daly velmi záležet na přípravě výstavy, která celou akci doprovázela, a připravovaly ji už týden dopředu.
 
Výstava obsahovala průřez pracemi, které děti za celý školní rok 2012/2013 vytvořily v družinových kroužcích. Všechny obrázky, výkresy a výrobky byly sestaveny postupně od září do června podle našeho celoročního projektu "Družinové ekohrátky".
 
Byly k vidění výtvory z papíru, plastů, kovů, skla, elektroodpadu, směsného odpadu a dokonce i výkresy pojednávající o nebezpečném odpadu. V policích před školní družinou byly k vidění tvořivé deníky dětí z Dramatického kroužku a deníky děti z Přírodovědného kroužku.
 
Prezentovali jsme nejen školní družinu, ale i školní klubovnu, počítačovou učebnu a školní knihovnu. V počítačové učebně byla k vidění prezentace fotografií ze všech akcí, kterých se ŠD během školního roku zúčastnila. Ve školní družině se mohli rodiče občerstvit kávou, čajem, vodou a pečivem, které ten den upekly samy děti - tyčinkami z listového těsta, mrkvovými sušenkami nebo cookies.
 
V knihovně jsme představili projekt "Družinové ekohrátky". Na promítacím plátně byly k vidění powerpointové prezentace o tříděném odpadu, po stěnách visely plakáty, které vyrobily děti, a pod nimi ležely na výstavce veškeré odpadky, které jsme se naučili třídit. Už víme, co patří do plastů, do papíru, do skla, do bioodpadu, do kovů, do elektroodpadu, kam s nebezpečným odpadem a co s ostatními odpadky, které nejdou recyklovat. Všichni si mohli sami vyzkoušet, jak umí třídit odpad.
 
Na náš Den otevřených dveří zavítalo se svými ratolestmi mnoho rodičů. Přišli se podívat i kamarádi a starší spolužáci, kteří do družiny již nechodí. Zavítala k nám i paní vychovatelka Terezka. Všichni si u nás pohráli, prohlédli si i naši klubovnu a žasli nad tím, co všechno jsme během školního roku stihli zažít.
 
Při odchodu mohli návštěvníci vhodit do dračí skříňky lísteček s postřehy, co se jim nejvíce na naší výstavě líbilo. Tyto pochvaly a hodnocení výstavy jsme si pak společně přečetli další den, když jsme seděli na koberci.

Výstava zůstala nesklizená celý týden, tak si ji mohli všichni ještě pořádně prohlédnout. S dětmi jsme se jeden den vydali do knihovny a společně jsme si prohlédli jak všechny fotky, tak prezentace o třídění odpadu.
 
Všem, kteří se za námi přišli podívat, moc děkujeme. Jsme rádi, že jste ocenili naši práci a že se vám u nás líbilo.
 
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na této webové adrese.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat