středa 29. ledna 2014

Zelená družina

Jak jsme se zabydleli v bývalé sborovně


Od 1. 1. 2014 máme k dispozici konečně třetí místnost, kterou jsme nazvali "zelená družina". Stará družina je nyní "červená družina" a poslední místnost, kterou využíváme, je "klubovna" za jídelnou.

Každé ze tří oddělení družiny tedy již má svoji místnost. My jsme se ale dohodli, že se v jednotlivých prostorách budeme prozatím střídat, aby si všichni užili všech místností.

Vždy jeden týden tráví čas od oběda do půl druhé jedno oddělení v klubovně, jedno v zelené družině a jedno v červené družině. Další týden se místnosti vystřídají. O půl druhé se již všichni tradičně setkáváme na koberci v červené družině, která je největší, a povídáme si, co nás v daný den čeká a nemine.

Od dvou hodin, kdy začínají družinové kroužky, se opět dělíme, chodíme si hrát ven a využíváme i prostor školní knihovny nebo počítačové učebny.


Žádné komentáře:

Okomentovat