středa 6. listopadu 2013

Můžeme si hrát na PC?

Dnes 6. 11. 2013 jsme většině dětí z družiny do notýsků vložily,
nebo nalepily následující dopis pro rodiče.
Prosíme všechny rodiče, aby si jej přečetli a co nejdříve nám obratem vrátili spodní část,
kterou vyplní a odstřihnou.Vážení rodiče!

Na školské radě byl přednesen návrh, který upozorňoval na fakt, že někteří rodiče nesouhlasí s tím, aby jejich dítě v rámci družiny navštěvovalo počítačovou učebnu a hrálo počítačové hry.

Rádi bychom Vás informovaly o tom, jak naše práce na počítačích probíhá, a poté Vás požádaly o Vaše vyjádření (souhlas/nesouhlas), zda Vaše dítě během školní družiny počítače navštěvovat smí.

Počítačovou učebnu navštěvuje skupina dětí, která v daný den nemá jeden z družinových kroužků, a to pouze za těch podmínek, že nám počasí nedovoluje trávit volný čas venku na hřišti a školní zahradě. V takovém případě chodíme do počítačové učebny od 14.00 do 15.00 hod. Případně trávíme v počítačové učebně čas po návratu z venku, v době, kdy ještě trvá kroužek a školní družina je obsazená. V tuto dobu, od 15.00 do 15.30 hod. (případně až 16.00 hod.), máme možnost využít prostor školní knihovny, nebo počítačové učebny.

Každý den mají děti dovoleno strávit u počítačů maximálně jednu hodinu.

Po vstupu do počítačové učebny si děti samy vyberou jeden z počítačů, již se naučily jej samy zapnout a přihlásit se na něj (stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete a vepsáním uživatelského jména a hesla). Děti samy dovedou vyhledat libovolný program internetového prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer…) a spustit jej. Do internetového prohlížeče umí vepsat webovou adresu www.superhry.cz, na níž většinou vyhledávají své oblíbené hry. Některé jiné webové stránky obsahující hry jsou na školních počítačích blokovány (výběr povolených webových stránek má na starosti správce sítě po dohodě s ředitelkou školy).

Na www.superhry.cz mají děti povoleno hrát hry pro dívky, hry pro dva, logické, oddechové, postřehové, sportovní, závodní hry, skákačky, srandičky a strategické hry. Mají zakázáno hrát jakékoliv hry, v nichž je obsaženo násilí, erotika, v nichž se střílí, něco se ničí, s někým se bojuje, v nichž teče krev, nebo je tam nějaký jiný náznak nevhodného chování.

Podle nás povolené hry rozvíjí myšlení dětí, jejich postřeh a pozornost, logické uvažování, trpělivost, spolupráci apod. Práce s počítačem rozvíjí ICT gramotnost a pracovní kompetence. Je ovšem jen a jen na Vás, zda Vy sami souhlasíte s tím, aby Vaše dítě mělo možnost počítače ve školní družině používat. Ty děti, jimž rodiče práci s počítačem v rámci družiny nepovolí, si budou v době, kdy všichni ostatní budou na počítačích pracovat, hrát v počítačové učebně na místě jim vymezeném s hrami přinesenými ze školní družiny (stolní hry, kreslení, stavebnice apod.).


Vychovatelky ŠD

PROHLÁŠENÍ
Můj syn/má dcera ____________________________________________ může v rámci školní družiny navštěvovat počítačovou učebnu a hrát počítačové hry.

Souhlasím – nesouhlasím.

Žádné komentáře:

Okomentovat