úterý 26. srpna 2014

Změny v družině po prázdninách

V novém školním roce se již děti neuvidí s paní vychovatelkou Lucií Hlůškovou, která pokračuje v navazujícím studiu. Odchází také paní vychovatelka Martina Spathová, která si našla pracovní místo na střední škole. Oběma děkujeme za jejich obětavou práci ve školní družině a do budoucna jim přejeme hodně osobních úspěchů!

V přípravném týdnu se tedy do chystání družiny pustí pan vychovatel Pavel Mls a jeho dvě nové kolegyně, Jitka Mikulová a Hana Bereňová.

Připraví nový roční plán na školní rok 2014/2015. Čeká je úklid, papírování (sepsání celoročního projektu, úprava údajů ve Školním vzdělávacím programu ŠD, aktualizace údajů na webových stránkách školy i družiny, tvorba měsíčního plánu na září a příprava zápisových listů do ŠD) a výzdoba obou družin i klubovny. Nové paní vychovatelky se seznámí s chodem družiny a s prostorami naší školy.

Děti už se mohou těšit, jaké téma celoročního projektu je asi čeká!

Žádné komentáře:

Okomentovat